074-2040900 info@rdz-bewind.nl

Curatele

Curatele is een maatregel waarbij een persoon niet meer mag beslissen over zowel zijn financiële zaken als zijn zorggerelateerde zaken. Deze maatregel wordt toegekend door de kantonrechter. Voordat een curator wordt toegewezen, moet het wel duidelijk aantoonbaar zijn dat iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt. Na instelling van de maatregel beslist de curator over zaken als geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Een onderdeel van curatele is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. Onder beschermen valt zowel dat we ons best doen om bijvoorbeeld beslaglegging te voorkomen, maar ook dat we in de gaten houden of bepaalde (extra) uitgaven wel of niet gedaan kunnen worden.

Om dit in zo goed mogelijke banen te kunnen leiden, wordt er een budgetplan opgesteld aan de hand van de inkomsten en uitgaven. Als er meer geld wordt uitgegeven dan er in komt, wordt er gekeken naar wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen.

Verder zal alle financiële post bij ons terecht komen. Dit zorgt ervoor dat we op de hoogte zijn van alle inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden.

Daarnaast zit er een zorgaspect aan curatele. De curator moet wat betreft zorg opkomen voor de cliënt. Zorgplannen vanuit bijvoorbeeld de WMO moeten door de curator gecontroleerd en goedgekeurd worden.

Voor meer informatie kun je kijken op de website van de rechtspraak.

Wat kost curatele?

De kosten bestaan uit een eenmalige intakevergoeding en een maandelijkse vergoeding. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van veiligheid en justitie. Deze zijn landelijk gelijk. Vaak kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente voor deze kosten.

Hieronder staan de kosten voor een eenpersoons curatele benoemd.

Intakevergoeding: €1351,57
Maandelijkse kosten zonder schulden: €239,48
Maandelijkse kosten met schulden: €274,47

Bij einde curatele kosten eindrekening: €281,93