074-2040900 info@rdz-bewind.nl

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is van oorsprong een maatregel bedoeld voor volwassenen, die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie, moeite hebben met het op orde houden van hun financiële huishouding. Tegenwoordig kan beschermingsbewind ook worden aangevraagd in geval van problematische schulden (de totale schuld is niet binnen drie jaar af te lossen).

Wat kunnen we voor u betekenen?

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van uw vermogen. Onder beschermen valt zowel dat we ons best doen om bijvoorbeeld beslaglegging te voorkomen, maar ook dat we in de gaten houden of bepaalde (extra) uitgaven wel gedaan kunnen worden.

Indien u besloten heeft gebruik te maken van onze diensten, zullen we een aantal dingen voor u regelen. Zo wordt er een budgetplan opgesteld aan de hand van uw inkomsten en uitgaven. Als er meer geld wordt uitgegeven dan er in komt, wordt er gekeken naar wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt, maar uiteindelijk beslist de bewindvoerder. Er zal wel altijd uitleg volgen over waarom een beslissing wordt genomen.

Daarnaast zullen er twee rekeningen voor u geopend worden: een beheer- en een leefgeldrekening. De beheerrekening zal gebruikt worden voor de inkomsten en vaste lasten, de leefgeldrekening is voor uw eigen gebruik. Op deze rekening zult u uw leefgeld ontvangen.

Verder zal alle financiële post bij ons terecht komen. Dit zorgt ervoor dat we op de hoogte zijn van alle inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden.

Houdt er rekening mee dat beschermingsbewind géen schuldhulpverlening is. Wij kunnen er wel voor zorgen dat uw financiële situatie stabiel genoeg is om u aan te melden voor schuldsanering.

Werkwijze

Indien u, of uw zorgverlener, contact met ons opneemt, wordt er altijd eerst een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd wat we precies doen en wat we voor u kunnen betekenen. Daarnaast vragen wij u alvast een overzicht te maken van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

Na dit kennismakingsgesprek zal een intakegesprek gepland worden, mits er van beide kanten motivatie is deze samenwerking aan te gaan. Tijdens de intake worden een aantal formulieren ingevuld (het verzoek), die naar de rechtbank gestuurd worden. Een bewindvoerder wordt namelijk door de rechter toegewezen.

Zodra de rechter het verzoek goedgekeurd heeft, zult u een beschikking ontvangen. Deze beschikking geeft aan dat u onder bewind staat en bij wie. Wij ontvangen hiervan een kopie.

Nadat de beschikking binnen is, kunnen we uw beheer- en leefgeldrekening aanvragen. Zodra deze bekend zijn, zullen we alle instanties -waar u iets mee te maken heeft- een bericht sturen over de onderbewindstelling. Langzaam maar zeker zullen we op deze manier een overzicht krijgen van alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

Wie controleert de bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder wordt gecontroleerd door de kantonrechter.
Bij start van het bewind, moet bewindvoerder een zogenoemde boedelbeschrijving aan de kantonrechter afgeven. Dit is de beschrijving van uw financiële situatie op de datum die op de beschikking staat. De boedelbeschrijving moet in principe door u worden ondertekend als teken dat deze u is gezien en goedgekeurd. Daarna wordt de beschrijving naar de kantonrechter gestuurd.

In het vervolg legt de bewindvoerder ten minste eens per jaar rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Dit houdt in dat de kantonrechter een financieel overzicht krijgt, waarin aangegeven wordt wat er het afgelopen jaar met uw financiën is gebeurd.

Wat kost beschermingsbewind?

De kosten bestaan uit een eenmalige intakevergoeding en een maandelijkse vergoeding. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van veiligheid en justitie. Deze zijn landelijk gelijk.

– De intake vergoeding is een vergoeding van de kosten voor het aanvragen van beschermingsbewind, het openen van een beheer- en leefgeldrekening en het in kaart brengen van de financiële situatie.

– De maandelijkse vergoeding dekt de kosten voor het gebruikelijke beheer van uw financiën.

Vaak kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van beschermingsbewind. Dit zal door uw beschermingsbewindvoerder aangevraagd worden.

Klik hier voor de tarieven van 2022.